درباره ما

جشنواره ملی بهره وری در راستای تحقق ماموریت خود که همانا انتخاب و معرفی بهترین عملکرد ها در زمینه بهره وری است و به منظور ترویج فرهنگ بهره وری و لزوم هدفگذاری سازمانها بر اساس بهبود شاخصها بر آن بوده است تا از طریق برگزاری مجموعه مسابقه های بهره وری توجه تمامی بخشهای اقتصادی کشور را به سمت موضوع بهره وری سوق دهد و از این مسیر اهداف برنامه های توسعه کشور را عملیاتی نماید. ایده اولیه تشکیل مرکز ملی رتبه بندی مصرف انرژی در سال 1383 به عنوان یکی از پیش نیازهای جشنواره ملی بهره وری شکل گرفت.

پس از مهیا شدن بسترهای لازم اولین دوره جشنواره ملی بهره وری در سال 1388 با معرفی عملکرد 380 شرکت برگزار گردید و در اختتامیه این جشنواره پس از محاسبۀ شاخصهای شرکت های موجود در بخش صنعت و معدن از سازمان هایی که بهترین وپایدارترین وضعیت بهره وری را طی سال های ۸۲ الی ۸۶ داشته اند تقدیر به عمل آمد. بالابودن سطح کیفی نسبت به میانگین صنعت، رشد روزافزون و پایداری در رشد از اهداف برنامه توسعۀ چهارم از شروط اصلی جشنواره برای منتخبین بوده است. در بخش ویژه جشنواره، شاخص  بهره وری انرژی بنگاه های اقتصادی توسط مرکز ملی رتبه بندی مصرف انرژی محاسبه و از برندگان این بخش تقدیر به عمل آمد. تعداد شرکت کنندگان در هر سال افزایش یافته و در سال 1395 به بیش از 4100 بنگاه اقتصادی رسیده است.

مرکز رتبه بندی مصرف انرژی با اتصال به پایگاه داده پارسیان هوشمند به عنوان بزرگترین پایگاه داده ای کشور در زمینه اطلاعات مالی، اقتصادی و بهره وری که اطلاعات بیش از 5000 بنگاه اقتصادی در 50 گروه از صنعت را در اختیار دارد، خدمات گوناگونی را به شرکت ها و سازمان های ایرانی در زمینه رتبه بندی، بهره وری، بهینه کاوی، اموزش  در حوزه انرژی ارایه می دهد.

امکانات پایگاه داده پارسیان هوشمند:

  • امکان محاسبه شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری انرژی
  • امکان محاسبه شاخص ها به دو نرخ جاری و ثابت (تورم زدایی شده)
  • امکان مقایسه شرکت های فعال در یک گروه صنعتی به دو نرخ ثابت و جاری
  • امکان مقایسه شرکت ها با میانگین صنعت مربوط به خود
  • افزایش دقت و سرعت در اندازه گیری شاخص ها

این مرکز خدمات خود را از طریق عضویت به اعضا ارایه می نماید.