طرح های آتی

طرح رتبه بندی ساختمان ها از نظر مصرف انرژی

 

مصرف انرژی در ساختمان های کشور به عنوان یک بخش غیر مولد بیشترین سهم را در بین کلیه بخش ­های مصرف به خود اختصاص داده است. با توجه به ترازنامه انرژی کشور، سالانه بیش از 40درصد مصرف انرژی مستقیماً صرف تأمین نیازهای این بخش می­گردد؛این در حالی است که ،اکثر مطالعات انجام گرفته نشان می­ دهد که بیش از 50% این میزان مصرف بدلایل مختلفی تلف می­گردد.

نخستین گام در راستای بهینه سازی مصرف انرژی برای هر مجموعه از مصرف کنندگان انرژی، شناخت وضعیت موجود آنها و بررسی پتانسیل های قابل حصول جهت بهبود وضعیت از طریق تهیه دستورالعمل ها، استانداردها و یا برچسب های انرژی می باشد.

شاخص ­های مصرف انرژی در ساختمان:

الف ) شاخص مصرف ویژه انرژی يا شاخص کارآیی انرژی

ب ) شاخص مصرف ویژه انرژی الکتریکی

ج ) شاخص مصرف انرژی حرارتی ( غیر الکتریکی )

د ) شاخص­ های مصرف ویژه انرژی به تفکیک بخش­ های اصلی ساختمان

هـ ) شاخص سرانه مصرف انرژی

 

 

 

 

 

 

طرح رتبه بندی بهترین کارایی انرژی محصولات استاندارد

 

در سال 1998 ژاپن برای بهبود کارایی انرژی محصولات برنامه top runner را به عنوان بخشی از قانون حفاظت انرژی آغاز کرد.

هدف این برنامه به منظور توسعه "بهترین محصولات با کارایی انرژی بالا" در جهان است.

ویژگی های مهم این سیستم به شرح زیر می باشد:

  • برترین های استاندارد را با توجه به پتانسیل های فن آوری تعیین می کنند.

  • بر اساس پارامتر های مختلف، استاندارد های متفاوت تنظیم می گردد.

  • انطباق با استاندارد بر اساس میانگین شرکت های برتر می باشد.

مرکز ملی رتبه بندی مصرف انرژی با همکاری جشنواره ملی بهره وری در نظر دارد تا با اجرای این طرح در ایران، گامی در جهت بهبود بهره وری انرژی کشور برداشته شود.