مزایای عضویت

 • اندازه گیری شاخص های اقتصادی بهره وری انرژی سازمان به صورت رایگان
 • ارسال کارنامه شاخص بهره وری انرژی به صورت رایگان (مشاهده نمونه کارنامه)
 • امکان دریافت بسته ویژه اندازه گیری و تحلیل شاخص های انرژی
 • امکان حضور در مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از مسابقه های جشنواره ملی بهره وری
 •  امکان ارایه پروژه های موفق در بخش انرژی در مسابقه تجربیات موفق جشنواره ملی بهره وری(امکان راهیابی پروژه های برگزیده به مسابقه های بین المللی تجربه های موفق و بهینه کاوی)
 • دسترسی به پروژه های برتر حوزه انرژی از صنایع گوناگون
 • امکان ارایه گزارش های بهینه کاوی داخلی و خارجی شاخص های انرژی
 • صدور گواهینامه عضویت برای سازمان و کارت عضوت برای نماینده آن
 • امکان استفاده از لوگو و بنر مرکز ملی رتبه بندی مصرف انرژی در سر برگ و سایت شرکت عضو در طول مدت عضویت – رایگان
 • امکان برگزاری دوره آموزشی جامع مدیریت انرژی در محل سازمان متقاضی
 • اشتراک سالانه نشریه رتبه با تخفیف 50%
 • امکان درج آگهی مقالات و مصاحبه نماینده و یا مدیرعامل سازمان در نشریه رتبه با 20% تخفیف
 • پیوستن به گروه داوران جشنواره ملی بهره وری (مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی و مسابقه ملی تجربیات موفق)
 • معرفی سازمان عضو در شبکه های اجتماعی مرکز

 

جهت عضویت کلیک نمایید