مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی

یکی از رویدادهای جشنواره ملی بهره وری، بخش مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی است. در این مرحله، بنگاه های اقتصادی برتر به تفکیک گروه های صنعتی بر اساس روند 5 ساله شاخص های بهره وری انرژی معرفی می گردند. برای سنجش عملکرد بنگاه های برتر، سامانه داوری آنلاین شاخص های بهره وری طراحی شده است که از این طریق، برای انتخاب بنگاه های برتر از نظر خبرگان صنایع مختلف استفاده می شود. در حال حاضر بیش از 4500 داور در این سامانه داوری ثبت نام کرده و همه ساله در فرآیند انتخاب بهره ور ترین بنگاه های اقتصادی مشارکت می کنند.
 از ميان نامزدهاي منتخب کمیته علمی جشنواره در هر زیربخش، نامزدي كه از حداقل تعیین شده کمیته علمی بالاتر باشد و بالاترین و پایدارترین شاخص بهره وری انرژی را با رای کمیته داوران آنلاین داشته باشند به عنوان الگو در سطح کشور معرفی و حایز دریافت لوح تقدیر از عملکرد شاخص بهره وری انرژی خواهد شد.

اعضای محترم مرکز در صورت ارسال صورت های مالی حسابرسی شده (سه سال اخیر) به همراه یادداشت های تکمیلی خود می توانند در مسابقه ملی بهره وری حضور یافته و بازخورد مسابقه را در قالب کارنامه رایگان دریافت نمایند.

خواهشمند است صورت های مالی حسابرسی شده (سه سال اخیر) خود را  به ایمیل info@necr.ir ارسال نمایید.

 

برندگان ششمین دوره

برندگان هفتمین دوره