درباره ما

درباره ما

حوزه انرژی با توجه به اثرگذاری عمیق بر بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تولید در سایر فعالیتهای اقتصادی یکی از حوزه های بسیار مهم در دهه اخیر محسوب می شود. حوزه انرژی به عنوان یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین حوزه های راهبردی کشور در عصر حاضر نیازمند برنامه ریزی متناسب با اهداف طرح شده در اسناد بالادستی می باشد… ادامه مطلب