Category استخراج داده

درباره ما

درباره ما

حوزه انرژی با توجه به اثرگذاری عمیق بر بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تولید در سایر فعالیتهای اقتصادی یکی از حوزه های بسیار مهم در دهه اخیر محسوب می شود. حوزه انرژی به عنوان یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین حوزه های راهبردی کشور در عصر حاضر نیازمند برنامه ریزی متناسب با اهداف طرح شده در اسناد بالادستی می باشد… ادامه مطلب

بیشتر

خدمات مرکز

خدمات مرکز

  • صدور کارنامه بهره وری انرژی
  • مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی
  • ارایه گزارش های بهینه کاوی… ادامه مطلب
بیشتر

مزایای عضویت

مزایای عضویت

  • اندازه گیری شاخص های اقتصادی بهره وری انرژی سازمان به صورت رایگان
  • ارسال کارنامه شاخص بهره وری انرژی به صورت رایگان (مشاهده نمونه کارنامه)
  • امکان دریافت بسته ویژه اندازه گیری و تحلیل شاخص های انرژی… ادامه مطلب
بیشتر

ارتباط با ما

ارتباط با ما

بیشتر